Image Fusion

Table of Contents

Sådan benyttes Image Fusion i kranielle procedurerTrin

1.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang.

Stiv fusion starter automatisk.

2.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

3.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

6.Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16