Image Fusion

Table of Contents

Manuel tilpasning af fusionsresultater

Generelle oplysninger

Hvis resultaterne af den automatiske fusion er utilfredsstillende, er det muligt at udføre manuelle tilpasninger.

Manuel tilpasning af billedsæt indstiller et startpunkt for at hjælpe registreringsalgoritmen og forbedre fusionsresultaterne.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16