Image Fusion

Table of Contents

Sådan benyttes sammenlægning med korrektionTrin

1.

Vælg Blending, og flyt skyderen til venstre eller højre over visningsområdet med musen (eller med fingeren på touchskærme) for at justere det blandede billede.

2.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

3.

Analysér deformationsområdet ved at skifte og sammenligne billedsættet Original med det korrigerede.

4.

Gennemgå og godkend resultatet, hvis det er tilfredsstillende.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16