Image Fusion

Table of Contents

Sådan udføres en manuel fusion

Trin

1.

Vælg Adjust eller Fine Adjust fra værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække pilesymbolet , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Roter billedet ved at trække med det kurvede håndtag , indtil det gule billede er korrekt placeret.

4.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende. Det manuelt justerede resultat kan gemmes som en fusion for det aktuelle par.

6.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16