Image Fusion

El sistema no reconoce el manual solicitado.

Table of Contents

Ændring af fusionspar

Generelle oplysninger

Image Fusion bygger et netværk af fusionspar baseret på billedegenskaber, (f.eks. optagelsestid, billeddannelsesmodalitet, rumlig opløsning osv.).

Når menuen Data aktiveres, viser sektionen Fusion Pairs en oversigt over de aktuelle par under gennemgang og de andre tilgængelige par.

To forskellige funktionaliteter er tilgængelige i menuen Fusion Pairs:

  • Ændring af parring manuelt ved hjælp af Edit

  • Ændring af visningsretning for visse billedsæt ved hjælp af Align

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16