Image Fusion

Table of Contents

Sådan benyttes Spy Glass på stive fusionerTrin

1.

Vælg Spy Glass i værktøjslinjen.

2.

Spy Glass lægger det andet billedsæt i en ramme hen over det primære billedsæt.

Placér vinduet på et vilkårligt sted over det underliggende billede.

3.

Tilpas størrelsen eller placeringen til det ønskede område, og tilpas dets form ved at trække i vinduets hjørner.

4.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Zoom til dit interesseområde.

6.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16