Image Fusion

Table of Contents

Spine Curvature Correction

Generelle oplysninger

Det kan ske, at patientens position ændres mellem de forskellige billedoptagelser. Som følge heraf kan der findes unøjagtigheder i resultaterne af stiv fusion efter en automatisk fusion, manuel justering eller anvendelse af en interesseområde-fusion. Du kan vælge Spine Curvature Correction til at opnå et bedre match mellem billeder.

Spine Curvature Correction skaber et deformeret billedsæt, som bedre matcher det originale billedsæt.

Målet er at gennemse det korrigerede billedsæt og potentielle indhold, som var til stede i billedsættet og, hvis kvaliteten er tilfredsstillende, godkende resultatet.

Anbefalinger

Billeddata til Spine Curvature Correction skal opfylde disse betingelser for at sikre de bedste resultater:

 • Mindst 10 skiver

 • En skiveafstand på mindre end 3 mm (skivetykkelse på mindre end 3 mm og optagelse uden mellemrum anbefales)

 • Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver f.eks. optagelsesparametre)

 • Hvis MRI-data skal korrigeres, skal de optages som en 3D eller 2D aksial sekvens med en T1-vægtning (en T2-vægtning eller optagelse med undertrykkelse af fedtvæv kan også anbefales)

 • God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

Understøttet indhold

Det følgende indhold understøttes og korrigeres sammen et billedsæt:

 • Voxelobjekter

 • Mærkede punkter

 • Baner

 • Fiberbundter (dvs. DTI-fiberstrukturer)

BilledmodaliteterDeformationen understøtter almindelige billedmodaliteter som CT og MR med flere undermodaliteter.

De følgende særlige modaliteter og sekvenstyper understøttes ikke:

 • Tidligere deformerede billedsæt

 • RGB-billeder

 • FA- og ADC-kort

 • Fase- og hastighedskort

 • Perfusionskort

 • Spektroskopibilleder

 • Gradientkalibreringscanninger

 • FLAWS-scanninger (undertrykkelse af væske og hvid hjernesubstans)

 • Subtraktionsbilleder og projektioner (projektioner med minimum/maksimum intensitet)

 • Billedsæt indeholdende burned-in-objekter

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16