Image Fusion

Table of Contents

Navigeringsfunktioner

Grundlæggende navigeringsfunktioner

Følgende grundlæggende navigeringsfunktioner er tilgængelige på værktøjslinjen.

Valgmuligheder


Viser startsiden i Content Manager.Går tilbage til forrige trin.

Systemet beder dig om at gemme eller kassere de aktuelle fusionsresultater.Bekræfter fusionens status og forsætter til næste trin.

De aktuelle resultater bliver gemt til videre bearbejdelse.Viser listen over fusionspar og siden med datavalg.Data kan tilføjes eller slettes fra datavalgsprocessen.Viser tilgængelige advarsler, som er knyttet til dataene.

Grundlæggende visningsmuligheder

Vælg en visningsknap, klik og hold musen på skiven, eller tryk med en finger, når du bruger en berøringsskærm, og følg nedenstående beskrivelse.

Knap

Funktion

BeskrivelseFlyt en skive i et vindue

Træk skiven til det ønskede sted.Rul gennem alle skiver i et vindue

Træk op eller ned for at se alle skiver.Zoom ind eller ud af en skive

  • Træk op (zoom ud) eller ned (zoom ind).
  • Når du bruger en berøringsskærm, skal du trykke to fingre på billedet og klemme indad (zoom ud) eller udad (zoom ind).


Juster en skives lysstyrke og kontrast

  • Træk ned/op for at øge/sænke lysstyrken.
  • Træk til højre/venstre for at øge/sænke kontrastniveauet.

Billedjustering

Knap

FunktionAdjust: Giver mulighed for manuelt at flytte og rotere billederne.


Fine Adjust: Giver et mindre justeringsområde med mulighed for mere kompliceret bevægelse og rotation.

Fusionsmuligheder

Knap

FunktionUdfører en fusion på det valgte billedsæt.Nulstiller den eksisterende fusion til dets to separate billedsæt.Viser det foregående/næste fusionspar.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16