Image Fusion

Table of Contents

Cluster Deformation

Generelle oplysninger

Cluster Deformation giver mulighed for at overføre korrektionen, som er beregnet for et billedsæt, til et netværk af yderligere billedsæt, som er stift fusioneret med dette sæt.

Dialogboks med eksempelValgmuligheder

Beregn korrektion for venstre billedsæt og overfør korrektion til alle billedsæt i den ovennævnte gruppe.

Korrigér kun venstre billedsæt, og bryd eksisterende fusioner med billedsæt til højre.

Advarsel
Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16