Image Fusion

Table of Contents

Sådan anvendes Cranial Distortion CorrectionTrin

1.

Vælg fusionsparret til gennemgang eller beregning.

2.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå data ved hjælp af Blending/Spy Glass, og brug Adjust, hvis nødvendigt.

3.

Vælg Calculate for at starte fusionen.

Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:

  • Vælge det billedsæt, som skal korrigeres

  • Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af yderligere billedsæt

4.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

6.

Gennemgå og verificér forvrængningskorrektionen ved at skifte mellem Blending/Spy Glass.

Skift til Original for at sammenligne korrektionen med det originale billede.

7.Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

8.Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

9.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Advarsel

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16