Image Fusion

Table of Contents

Sådan benyttes Spy Glass i korrektionstilstandTrin

1.

Vælg Spy Glass i værktøjslinjen.

2.

Spy Glass lægger det andet billedsæt i en ramme hen over det primære billedsæt.

Vinduet kan placeres hvor som helst over det underliggende billede.

3.

Tilpas størrelsen eller placeringen til det ønskede område, og tilpas formen ved at trække i vinduets hjørner.

4.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Zoom til dit interesseområde.

6.

Analysér deformationsområdet ved at skifte og sammenligne billedsættet Original med det korrigerede.

7.Gennemgå og godkend resultatet, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16