Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Стартиране на Image Fusion

Преди да започнете

Използвайте Patient Selection, за да изберете пациента и желаните данни. Направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера Patient Data Manager за повече информация.

Модификация на образа

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27