Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Начин на използване на Spy Glass с еластична деформацияСтъпка

1.

Изберете Spy Glass от лентата с инструменти.

2.

Spy Glass наслагва втория набор от образи в рамката над първия набор от образи.

Прозорецът може да се позиционира навсякъде над основния образ.

3.

Преоразмерете или препозиционирайте в желаната област и регулирайте формата, като плъзнете ъглите на прозореца.

4.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

5.

Използвайте Zoom към вашата зона на интерес.

6.

Анализирайте зоната на деформация, като превключвате и сравнявате набора от образи Original с коригирания.

7.

Прегледайте и приемете резултата, ако е задоволителен .

8.

Изберете Done, когато е готово.

Коригираният набор от образи се записва за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Date of publication: 2019-06-27