Fibertracking

Intresseområdesbaserad spårning

Bakgrund

För att skapa fiberbuntar med hjälp av spårning baserad på intresseområde ska du först definiera intresseområde i den valda bilduppsättningen. En algoritm spårar alla fibrer som passerar genom de definierade intresseområdena och som uppfyller de valda spårningsparametrarna, och inkluderar dem i fiberbunten.

Du kan skapa och använda flera intresseområden samtidigt. Att till exempel välja ett intresseområde i det motoriska området och ett annat i hjärnstammen gör att banorna av vit hjärnsubstans (t.ex. pyramidbanan) som sammanbinder dessa områden visas.

3D-objektSkapa nya 3D-objekt (t.ex. tumör) i SmartBrush (se Användarhandbok för programvara) eller använd intresseområdesborsten. Befintliga 3D-objekt läggs automatiskt till i området NOT USED. För att visa 3D-objekt klickar du på ögonikonen . För att använda områdena för beräkning av fiberbunt drar du dem till INCLUDE REGIONS.

FunktionsområdeFunktion

Förklaring

Fiber Bundle

Använd pilarna för att växla mellan de tillgängliga fiberbuntarna.

Create New

Välj denna ikon för att skapa en ny tom fiberbunt.

Erase

Välj denna ikon för att radera enskilda fibrer i 2D eller 3D.

Refresh

Omberäknar fibrer med aktuella inställningar.

ROI Brush

Välj denna ikon för att konturera ett nytt 2D-intresseområde genom att spåra ett område i någon av vyerna, däribland hjärnprojektion.

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18