Fibertracking

Hur man skapar fiberbuntar med interaktiv spårningSteg

1.

Dra funktionsfältet Interactive till höger .

2.

Markera var som helst inom den streckade cirkeln för att flytta runt i spårningsgloben. Flytta runt den orangea interaktiva cirkeln i valfri vy för att se fibrerna i det området.

3.

Definiera storleken på den interaktiva regionen genom att dra i cirkeln .

4.

Valfritt: Välj Add Fibers för att spara de spårade fibrerna på klotets aktuella position.

5.

Flytta det interaktiva klotet till en annan position. De tidigare tillagda fibrerna försvinner inte utan visas istället lätt genomskinliga. Upprepa steg 4 för att samla in och lägga till ytterligare fibrer till den aktuella valda fiberbunten .

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18