Fibertracking

Ako vytvoriť zväzky vláken pomocou interaktívnej traktografieKrok

1.

Posuňte jazdec funkcie Interactive doprava .

2.

Vyberte ľubovoľné miesto v rámci prerušovaného kruhu na pohybovanie traktografickej guľôčky. Pohybovaním oranžového interaktívneho kruhu v ľubovoľnom zobrazení zobrazíte vlákna v príslušnej oblasti.

3.

Potiahnutím kruhu definujte veľkosť interaktívnej oblasti.

4.

Voliteľné: Ak chcete uložiť vlákna sledované v aktuálnej pozícii guľôčky, vyberte možnosť Add Fibers .

5.

Premiestnite interaktívnu guľôčku na inú pozíciu. Predtým pridané vlákna nezmiznú, ale zobrazia sa mierne priesvitné. Opakovaním kroku 4 zbierajte a pridávajte ďalšie vlákna do aktuálne vybratého zväzku vláken .

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02