Fibertracking

Dokumentácia

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia používať opatrne.

Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:

  • pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
  • mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

Používateľská príručkaObsah

Príručky používateľa softvéru

  • Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
  • Opis nastavenia systému operačného sálu
  • Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hardvéru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvyčajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástrojov

Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu

Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systému

Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a zhody

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02