Fibertracking

Určené použitie

Indikácie

Fibertracking je aplikácia na spracovanie a vizualizáciu kraniálnych dráh bielej hmoty na základe údajov zobrazovania pomocou difúzneho tenzora (DTI) na použitie v postupoch plánovania liečby. Fibertracking sa môže používať vo všetkých klinických pracovných tokoch, ktoré vyžadujú vizualizáciu kraniálnych dráh bielej hmoty v mozgu. Samotná pomôcka nemá špecifické klinické indikácie.

Určený používateľ

Určenými používateľmi aplikácie Fibertracking sú zdravotnícki odborníci (napr. chirurgovia) a ich asistenti, ktorí pracujú v oblasti neurochirurgie a plánovania rádioterapie.

Miesto použitia

Určené miesto použitia je interiér, zvyčajne je to v nemocnici alebo klinickom prostredí.

Starostlivá manipulácia

Varovanie

Overenie hodnovernosti

Varovanie

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta, doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02