Fibertracking

Funkcje wyświetlania obrazów

Za pomocą różnych funkcji wyświetlania obrazów, dostępnych na pasku narzędzi, można wpływać na widoki podczas sprawdzania i modyfikacji obiektów.

Przycisk

Funkcja

OpisPrzesuwanie przekroju na widoku

  • Ustawić szczegóły obrazu w wymaganej lokalizacji.
  • Przeciągnąć mysz, aby przenieść szczegóły obrazu do pożądanej lokalizacji.
  • Wybrać pożądaną lokalizację, aby wyśrodkować obraz wokół tej lokalizacji.


Przewijanie przez wszystkie przekroje na widoku

  • Przeciągnąć w górę/lewo lub w dół/prawo, aby obejrzeć wszystkie przekroje.
  • Użyć rolki myszy.


Powiększanie lub pomniejszanie

  • Przeciągnąć w górę/lewo (pomniejszenie) lub w dół/prawo (powiększenie).
  • W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz dwoma palcami i zsunąć (pomniejszenie) lub rozsunąć (powiększenie) palce.


Undo

Undo: cofnięcie poprzedniej czynności.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26