Fibertracking

Używanie systemu

Przeznaczenie

Brainlab Elements Fibertracking to aplikacja do przetwarzania i wizualizacji czaszkowych szlaków istoty białej na podstawie danych dotyczących obrazowania tensora dyfuzji (DTI), do zastosowania w procedurach planowania leczenia. Brainlab Elements Fibertracking można stosować we wszystkich klinicznych schematach postępowania wymagających wizualizacji czaszkowych szlaków istoty białej w mózgu. Samo urządzenie nie ma określonych wskazań klinicznych.

Brainlab Elements Fibertracking można w szczególności stosować do wizualizacji szlaków istoty białej w mózgu w celu resekcji w obrębie czaszki, planowania leczenia SRS lub w przypadkach konturowania czaszki.

Miejsce użycia

Elements Fibertracking należy stosować:

  • W środowisku gabinetów w szpitalach (np. w gabinetach planowania klinicznego) lub w dowolnej innej lokalizacji zapewniającej dostęp do komputera
  • Na platformie Brainlab na sali operacyjnej lub w pomieszczeniach odpowiednich do interwencji chirurgicznych

Profile użytkowników

Zasadniczo aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez członków personelu medycznego i ich asystentów pracujących w dziedzinie neurochirurgii oraz planowania radioterapii.

W szczególności typowi użytkownicy zgodnie z definicją w opisach odpowiednich przypadków zastosowania to:

  • Neurochirurdzy, asystenci chirurgów i pielęgniarki operacyjne
  • Fizycy medyczni, onkolodzy radiolodzy, dozymetryści, technicy radiologii

Populacja pacjentów

Nie ma żadnych demograficznych, regionalnych ani kulturowych ograniczeń dotyczących pacjentów.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26