Fibertracking

Aplikacja Fibertracking z istniejącymi obiektami 3D

Informacje ogólne

Obiekty 3D są dostępne do wykorzystania jako INCLUDE REGIONS lub EXCLUDE REGIONS w aplikacji Fibertracking.Funkcja

Objaśnienie

INCLUDE REGIONS

Przeciągnąć tutaj obiekty lub ręcznie zarysowane ROI, aby użyć ich jako INCLUDE REGIONS do obliczeń w aplikacji Fibertracking. Uzyskana wiązka włókien będzie przecinać wszystkie zlokalizowane tutaj ROI.

EXCLUDE REGIONS

Przeciągnąć obiekty lub ręcznie zarysowane ROI do EXCLUDE REGIONS, aby wykluczyć je z obliczeń w aplikacji Fibertracking. Uzyskana wiązka włókien nie będzie przecinać żadnego ze zlokalizowanych tutaj ROI.

NOT IN USE

Tutaj wymienione zostaną wszystkie dostępne i istniejące obiekty 3D pobrane z atlasu uniwersalnego. Te obiekty nie są brane pod uwagę podczas obliczeń w aplikacji Fibertracking.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26