Fibertracking

Układy danychPoza widokami przekrojów osiowych, strzałkowych i czołowych aplikacja Fibertracking może wyświetlić Brain Projection i widok 3D.

Aby przełączać się pomiędzy widokami, należy wybrać Data z paska narzędzi i wybrać widok spośród opcji Layouts.

Widok projekcji mózgowej to dwuwymiarowa projekcja mózgu na obiekt podobny do półsfery, który rozwija stryktury mózgowe, uwidaczniając zakręty i bruzdy bez podziału. Taki widok może zostać obliczony jedynie na podstawie anatomicznych danych obrazowych MR w wysokiej rozdzielczości, które zostały zarejestrowane jednocześnie z wstępnie przetworzonymi danymi DTI. Anatomiczne dane obrazowe MR w wysokiej rozdzielczości muszą zostać pozyskane w tym samym klastrze czasowym co wybrane badanie DTI. Różnica czasowa nie może przekroczyć 12 godzin.

WidokOpis
Brain Projection
  • Na górze: widok projekcji mózgowej.

  • Na dole po lewej: widok 3D.

  • Na dole po prawej: można wybrać spośród widoków: osiowego, czołowego, strzałkowego.

Overview

  • Na górze po lewej: widok 3D (można wybrać spośród widoków: osiowego, czołowego, strzałkowego).

  • Na górze po prawej: widok osiowy.

  • Na dole po lewej: widok strzałkowy.

  • Na dole po prawej: widok czołowy.

3D

  • Widok 3D.
  • Wyłącznie w celu przeglądania.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26