Fibertracking

Parametry Fibertracking

Parametry Fibertracking można sprawdzać i regulować (jeśli to konieczne), aby optymalnie wykrywać włókna w zestawie obrazów. W zależności od zaimportowanych danych DTI może zajść konieczność dostosowania ustawień domyślnych (przedstawionych na rysunku poniżej).Funkcja

Objaśnienie

Minimum FA

Wartość FA (anizotropia frakcyjna) odzwierciedla ilość anizotropii (kierunkowość) każdego woksela. Algorytm podąża za główną ścieżką kierunku dyfuzji, o ile wartość FA przekracza pewną wartość graniczną.

Aby zmienić minimalną wartość anizotropii frakcyjnej, należy przesunąć suwak.

Niższe wartości pozwalają na dyfuzję w różnych kierunkach (izotropowo), a wyższe wartości ograniczają dyfuzję wzdłuż kierunków równoległych (anizotropowo).

Minimum Length

Przesunąć suwak, aby ustawić ograniczenie dla minimalnej długości włókien.

Maximum Angulation

Przesunąć suwak, aby ustawić kąt między dwoma segmentami włókna, a tym samym wpłynąć na wygięcie wiązki włókien. Wyższe wartości dopuszczają wiązki włókien o większej krzywiźnie.

Aby poprawić wydajność i zmniejszyć zużycie pamięci, liczba punktów w wiązce włókien jest zredukowana dzięki użyciu algorytmu Douglasa-Peuckera. Algorytm ten dziesiątkuje krzywą złożoną z odcinków liniowych na podobną krzywą o mniejszej liczbie punktów, zapewniając, że kształt włókna nie ulega istotnej zmianie poprzez zdefiniowanie maksymalnego dozwolonego odchylenia. Może to jednak doprowadzić do uzyskania nieco zmienionych wartości dla średniej FA i/lub minimalnej długości.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26