Fibertracking

Tworzenie wiązek włókien za pomocą wykrywania interaktywnegoKrok

1.

Przełączyć pasek funkcji Interactive w prawo .

2.

Wybrać dowolne miejsce na okręgu zaznaczonym przerywaną linią , aby poruszać się po sferze wykrywania. Poruszać pomarańczową sferą wykrywania na dowolnym widoku, aby zobaczyć włókna w tym obszarze.

3.

Zdefiniować wielkość sfery wykrywania, przeciągając okrąg .

Opcjonalnie: drugi obiekt 3D/ROI można wybrać jako INCLUDE REGION, aby zbadać łączność włókna pomiędzy interaktywną sferą i ROI.

4.

Opcjonalnie: wybrać Add Fibers , aby zapisać włókna wykryte w aktualnym położeniu sfery.

5.

Przesunąć sferę interaktywną do innego położenia. Poprzednio dodane włókna nie znikają, są za to wyświetlane w postaci lekko przezroczystej.

Powtórzyć czynność 4, aby zgromadzić i dodać kolejne włókna do aktualnie wybranej wiązki włókien .

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26