Fibertracking

Badania DTI

Wczytywanie i wybieranie badań DTIJeżeli wybrano więcej niż jedno badanie DTI (np. jeżeli wczytano badanie z sześcioma kierunkami dyfuzji i drugie badanie z dwunastoma kierunkami dyfuzji), po otwarciu Fibertracking automatycznie użyte zostanie najnowsze badanie.

Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o weryfikację, czy wybrane badanie DTI i obrazy odpowiadają sobie .

Aby wybrać inny zestaw danych DTI, wybrać opcję Data z paska narzędzi i wybrać z listy badań DTI .

Weryfikacja danych DTI

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26