Fibertracking

Korzystanie z aplikacji Fibertracking na podstawie szablonu

Szablony ROIOpcji TRACKING TEMPLATES można użyć wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

 • Dostępny jest dopasowany zestaw obrazów anatomicznych w wysokiej rozdzielczości.
 • Różnica w czasie skanowania pomiędzy DTI a tym zestawem obrazów anatomicznych w wysokiej rozdzielczości nie przekracza konfigurowalnej różnicy czasu (domyślnie: 12 godzin).

Jeśli nie ma dopasowanego zestawu obrazów anatomicznych połączonego z aktualnie wybranym badaniem DTI, należącego do tego samego klastra czasowego DTI, opcja TRACKING TEMPLATES nie będzie aktywna.

Zestaw obrazów, który jest wybrany jako podstawowy zestaw obrazów do segmentacji obiektów szablonów ROI, to ten sam zestaw obrazów, który jest przedstawiony na widoku Brain Projection. Ten zestaw obrazów został wybrany jako zestaw obrazów o najlepszej rozdzielczości, biorąc pod uwagę klaster czasowy aktualnie wybranego badania DTI.

Użytkownik może wybrać szablon domyślny lub utworzyć szablon niestandardowy do wykrywania włókien wiązek.

Dostępne są następujące domyślne TRACKING TEMPLATES:

 • Arcuate Fasciculus Left
 • CST Motor Left
 • CST Motor Right
 • DRT Left
 • DRT Right
 • Full Brain
 • Hand Motor Left
 • Hand Motor Right
 • Tumor (tylko, jeśli dostępny)
Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26