Fibertracking

Zakreślanie nowego obszaru zainteresowania (ROI)Ta opcja pozwala zdefiniować obszar zainteresowania poprzez ręczne utworzenie obiektu w zestawie obrazów.

Krok

1.

Wybrać ROI Brush w obszarze funkcji.

2.

Zaznaczyć obszar w dowolnym z widoków, z projekcją mózgową włącznie. Po zwolnieniu przycisku myszy obiekt zostanie natychmiast umieszczony w obszarze INCLUDE REGIONS w celu obliczenia wykrywania włókien. Wiązki włókien są obliczane automatycznie.

3.

Zamknąć ikonę oka , aby ukryć obszar zainteresowania. Wiązki włókien nadal będą widoczne.

Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26