Fibertracking

Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie prowadzone przez firmę Brainlabts

Fima Brainlab zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z systemu wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości użycia.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy używać z zachowaniem ostrożności.

Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:

  • dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
  • zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.
Nr art.: 60919-74PL

Date of issue: 2020-02-26