Fibertracking

Innføring

Generell informasjon

Med Fibertracking kan du spore fiberstrukturer i en definert interesseregion, basert på diffusjonsvektede MR-bilder. I tillegg kan du konvertere fiberbunter til 3D-objekter som kan brukes til ytterligere planlegging.

Last inn et DTI-datasett i den pågående behandlingsplanen for å bruke Fibertracking.Grunnlag for Fibertracking

Fibertracking er basert på målingen av diffusjonsanisotropi i hjernen, ved bruk av diffusjonsvektede bilder (DTI-data) tatt opp i flere retninger. Programvaren for Fibertracking beregner deretter retningen på diffusjonen langs potensielle fibre av hvit substans for hele datavolumet. Fiberen rekonstrueres som en linje ved at flere punkter kobles sammen..

DTI-data

Fibertracking bruker en tjeneste som kjører i bakgrunnen (DTI Preprocessing Performer), til automatisk å detektere og forhåndsbehandle gyldige DTI-data. Programvaren konverterer dataene inn i en DTI-studie som inneholder de forhåndsregistrerte bildesettene B0, ADC og (fargede) FA-kart samt diffusjonstensoren som er nødvendig for Fibertracking. DTI-studien kan velges fra Patient Selection (se Brukerveiledning for programvare, Content Manager / Patient Selection).

Fibertracking-visning

Vanndiffusjonens retning langs potensielle hvit substans-fibre beregnes for hele datavolumet. Programvaren for Fibertracking viser retningen for hver fiber i henhold til en fargekode, der bestemte farger representerer bestemte retninger. Disse fargekartene (nevrologisk konvensjon) gir altså informasjon om retningen til vanndiffusjonen langs potensielle fibre i snittene.

Fiberfarger

Flerfargede fibre er farget ut fra følgende konvensjon:

Fiberfarge

Diffusjonsretning

Rød

Venstre-høyre

Grønn

Anterior-posterior

Blå

Hode-fot

DTI-forhåndsbehandling

Beregningen av et diffusjonstensorfelt fra DTI-datasettene og beregningen av ADC og fraksjonelle anisotropikart er basert på metoder og algoritmer som allerede har gjennomgått fagfellevurdering og er publisert:

  1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.

  2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Fibertracking-algoritme

Fibertracking er basert på FACT-algoritmen (fibertilordning ved kontinuerlig sporing), som først ble publisert av Mori, et al. i 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies – A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Forsiktig
Forsiktig
Art. nr. 60917-64NO

Date of publication: 2019-05-16