Fibertracking

Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Brainlab Elements Fibertracking on sovellus, jolla käsitellään ja visualisoidaan kraniaalisia valkean aineen ratoja diffuusiotensorikuvauksen (DTI) -tietojen perusteella ja jolla saatuja tietoja käytetään hoidon suunnittelutoimenpiteissä. Brainlab Elements Fibertracking-ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa, jotka edellyttävät aivoissa olevien kraniaalisen valkean aineen ratojen visualisointia. Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä käyttöaiheita.

Tarkemmin sanottuna Brainlab Elements Fibertracking -sovellusta voidaan käyttää aivojen valkean aineen ratojen visualisointiin kraniaalista resektiota, SRS-hoidon suunnittelua tai kraniaalista ääriviivojen piirtämistä varten.

Käyttöpaikka

Elements Fibertracking -sovellusta voidaan käyttää

  • sairaalan toimistoympäristössä (esimerkiksi kliinisen suunnittelun toimistotiloissa) tai muussa paikassa, jossa on tietokone,
  • Brainlabin alustalla leikkaussalissa/leikkaustiloissa tai kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa tiloissa.

Käyttäjäprofiilit

Sovellus on tarkoitettu yleisellä tasolla neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa työskentelevien lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.

Sen tyypilliset käyttäjät ovat soveltuvien käyttötapauskuvausten mukaiset käyttäjät:

  • neurokirurgit, kirurgin avustajat ja leikkaussalihoitajat
  • lääketieteelliset fyysikot, sädehoito-onkologit, dosimetrikot, sädehoitoteknikot.

Potilaspopulaatio

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26