Fibertracking

Kuitunippujen luominen

Taustatietoja

Jotta kuitunippuja voi luoda kohdealueeseen perustuvan seurannan avulla, Fibertracking-algoritmi seuraa kaikkia sellaisten määritettyjen kohdealueiden läpi kulkevia kuituja, jotka vastaavat valittuja seurantaparametreja, ja sisällyttää ne kuitunippuun.

Voit luoda kohdealueet joko

  • piirtämällä manuaalisesti kohteiden ääriviivat SmartBrush-työkalulla (esimerkiksi kasvaimen)
  • käyttämällä Anatomical Mapping -toimintoa tiettyjen rakenteiden segmentoimiseksi automaattisesti tai
  • käyttämällä ROI Brush -työkalua
  • valitsemalla ennalta määritetyt kohdealueen TRACKING TEMPLATE -seurantamallit, joissa rakenteet on myös segmentoitu automaattisesti.

Voit myös luoda ja käyttää useita kohdealueita samanaikaisesti. Kun esimerkiksi valitset yhden kohdealueen motoriikka-alueelta ja toisen aivorungosta, näitä alueita yhdistävät valkean aineen radat (esim. pyramidirata) voidaan näyttää.

Kuitunippujen luontivaihtoehdot

Seuraavia eri menetelmiä voidaan käyttää kuitunippujen luomiseen Fibertracking-sovelluksessa:

VaihtoehtoKuvaus
Kohdealue, jonka ääriviivat piirretään manuaalisestiKuituja seurataan manuaalisesti määritetyillä kohdealueiden ääriviivoilla.
Olemassa olevat 3D-objektit

Kuituja voidaan seurata käyttämällä olemassa olevia 3D-objekteja kohdealueina.

MallipohjainenFibertracking-sovelluksessa voi käyttää ennalta määritettyjä kohdealuemalleja.
Interactive-tilaKuituja seurataan ja ne näytetään vuorovaikutteisesti siirryttäessä kuvatiedoissa.

Vuorovaikutteiseen seurantaan voidaan yhdistää yksi staattinen lisäkohdealue, jotta yhdistävät kuituniput voidaan nähdä.

Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26