Fibertracking

Fibertracking-parametrit

Voit tarkastella ja säätää Fibertracking-parametreja (tarvittaessa), jotta kuituja voidaan seurata optimaalisesti kuvajoukossa. Tuotujen DTI-tietojen mukaan oletusasetuksia (esitetään alla olevassa kuvassa) on ehkä säädettävä.Toiminto

Kuvaus

Minimum FA

FA (fraktionaalinen anisotropia) -arvo edustaa anisotropian (suuntaisuuden) määrää kussakin vokselissa. Algoritmi seuraa suurimman diffuusion polkua, kunhan FA-arvo ylittää tietyn kynnysarvon.

Liu’uttamalla palkkia voit muuttaa minimaalista fraktionaalista anisotropiaa.

Alempien arvojen avulla voidaan suorittaa diffuusio moniin suuntiin (isotrooppinen) ja korkeampien arvojen avulla diffuusio voidaan rajoittaa samansuuntaiseksi (anisotrooppinen).

Minimum Length

Liu’uttamalla palkkia voit määrittää kuitujen vähimmäispituutta koskevan rajoituksen.

Maximum Angulation

Liu’uttamalla palkkia voit määrittää kahden kuitusegmentin välisen kulman ja vaikuttaa siten kuitunipun kulmamuodostumaan. Korkeampien arvojen avulla voidaan käyttää kuitunippuja, joilla on suurempi kaarevuus.

Jotta suorituskykyä voidaan parantaa ja muistin kulutusta vähentää, kuitunipun pisteiden määrää vähennetään käyttämällä ”Douglas-Peucker-algoritmia”. Tämä on algoritmi, joka muuttaa viivasegmenteistä koostuvan käyrän samantyyppiseksi käyräksi, jossa on vähemmän pisteitä, ja varmistaa näin, että suurimman sallitun poikkeaman määrittäminen ei muuta liian oleellisesti kuidun muotoa. Tämä voi kuitenkin muuttaa hieman FA:n keskiarvoa ja/tai vähimmäispituutta.

Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26