Fibertracking

Lyhenteet

Lyhenneluettelo

Tämä käyttöohje saattaa sisältää seuraavat lyhenteet:

Lyhenne

Määritelmä

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (Näennäinen diffuusiokerroin)

B0

DTI-kuvat, jotka on otettu nopeudella b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitaalinen kuvantaminen ja viestintä lääketieteessä)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Diffuusiotensorikuvantaminen)

EPI

Echo Planar Imaging (Planaarinen kaikukuvantaminen)

FA

Fraktionaalinen anisotropia

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Magneettikuvaus)

Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26