Fibertracking

Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen käyttö.

Vastuut

Varoitus

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita, joita on käytettävä varoen.

Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:

  • lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
  • voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.
Art. nro: 60919-74FI

Date of issue: 2020-02-26