Fibertracking

Fibertracking-funktioner

Før du begynder

Trin

1.

Fremskaf DTI-data ud fra de Brainlab-scanningsanvisninger, der fås hos Brainlab-support.

2.

Indlæs DTI-dataene og de tilhørende anatomiske billeder (f.eks. MRI, T1, T2).

Forsigtighedsregel

Start FibertrackingVælg DTI-data og tilhørende anatomiske billeder ved hjælp af Content Manager. Udfør det valgfri trin (f.eks. Image Fusion), og start Fibertracking.

Advarsel

SkærmbilledlayoutNr.KomponentBeskrivelse

Visningsområde

Viser skiver i enten hjerneprojektion, aksial, koronal, sagittal eller 3D-visning.

Fiberbundtoplysninger

Giver oplysning om det aktuelt valgte fiberbundt.

Sidebar

Viser en liste over interesseområder og objekter, som arbitrært kan flyttes til enten INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS eller NOT IN USE.

Værktøjslinje

Indeholder en række funktioner.

Grundlæggende funktioner i sidebar og værktøjslinjeNår fiberbundter oprettes med interesseområdebaseret sporing, er både sidebar og værktøjslinje tilgængelige.

Funktion

Forklaring

Alerts

Åbn denne fane for at se, om der er aktive advarsler og/eller yderligere oplysninger.

Data

Åbn denne fane for at ændre DTI-undersøgelsen, billeder, layout, fiberbundter og objekter.

Home

Sender dig tilbage til Content Manager.

Alle ændringer (f.eks. valgte datasæt, fiberbundter) gøres automatisk tilgængelige for andre programmer.

BEMÆRK: Softwarens Home-knap findes måske ikke, hvis din platform (f.eks. Buzz, Curve, Kick) er udstyret med en hardware Home-knap.

INCLUDE REGIONS

Træk objekter eller manuelt skitserede interesseområder herhen for at medtage dem i fiberbundtet. Derfor skærer det resulterede fiberbundt alle objekter og interesseområder, som er placeret under INCLUDE REGIONS.

EXCLUDE REGIONS

Træk objekter eller manuelt skitserede interesseområder herhen for at udelukke dem fra fiberbundtet. Derfor skærer det resulterede fiberbundt ingen objekter og interesseområder, som er placeret under EXCLUDE REGIONS.

NOT IN USE

Oplister alle tilgængelige 3D-objekter. Der tages ikke højde for disse objekter til fiberbundtberegningen.

VisningerUd over aksiale, sagittale og koronale skivevisninger kan Fibertracking vise hjerneprojektionen og 3D-visninger. Der kan skiftes mellem visningerne ved at vælge Data i værktøjslinjen, og derefter vælge blandt funktionerne under Layouts.

Hjerneprojektionsvisningen er en 2D-projektion af hjernen på et halvkugleformet objekt, som udfolder hjernestrukturer for at vise gyri og sulci uden sektionering. En sådan visning kan kun beregnes ud fra MR-billeddata i høj opløsning, som er registreret sammen med DTI-dataene, som behandles.

Nr.VisningBeskrivelse
Brain Projection
  • For oven: Hjerneprojektionsvisning.

  • For neden til venstre: 3D-visning.

  • For neden til højre: Vælg mellem aksial, koronal og sagittal visning.

Overview

  • For oven til venstre: 3D-visning (vælg mellem aksial, koronal og sagittal visning).

  • For oven til højre: Aksial visning.

  • For neden til venstre: Sagittal visning.

  • For neden til højre: Koronal visning.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13