Fibertracking

Interesseområdebaseret sporing

Baggrund

Oprettelse af fiberbundter ved hjælp af interesseområdebaseret (interesseområde) sporing gøres ved først at definere interesseområder i det valgte billedsæt. En algoritme sporer alle fibre, som passerer gennem de definerede interesseområder, der opfylder de valgte sporingsparametre, og samler dem i fiberbundtet.

Du kan oprette og benytte flere interesseområder samtidigt. Hvis du for eksempel vælger et interesseområde i det motoriske område, og et andet på hjernestammen, bliver det muligt at få vist de hvide substansbaner (f.eks. pyramidebanen), der forbinder disse områder.

3D-objekterOpret 3D-objekter (f.eks. tumor) i SmartBrush (se Softwarebrugervejledningen), eller benyt interesseområdepenslen. Eksisterende 3D-objekter tilføjes automatisk til NOT IN USE-området. Klik på øjeikonet for at vise 3D-objekter. For at bruge områder til beregning af fiberbundtet skal de trækkes til INCLUDE REGIONS.

Området funktionerFunktion

Forklaring

Fiber Bundle

Brug pilene til at skifte mellem de tilgængelige fiberbundter.

Create New

Vælg dette ikon for at oprette et nyt, tomt fiberbundt.

Erase

Vælg dette ikon for at slette enkelte fibre i 2D eller 3D.

Refresh

Genberegner fibre med de aktuelle indstillinger.

ROI Brush

Vælg dette ikon for at skitsere et nyt 2D-interesseområde ved at spore et område i en hvilken som helst af visningerne, herunder også hjerneprojektion.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13