Fibertracking

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

  • Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
  • Fibertracking® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

  • Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Patientoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: https://www.brainlab.com/patent/.

Integreret tredjepartssoftware

  • Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
  • Denne software indeholder OpenJPEG-biblioteket. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://www.openjpeg.org/.
  • Dele af denne software er baseret på arbejde udført af Sun Microsystems Inc.
  • Dette produkt indeholder software, der er udviklet af Apache Software Foundation (www.apache.org/), ophavsret © 1999-2004 Apache Software Foundation.
  • Denne software er delvist baseret på Xerces C++ 3.1.1, der er udviklet af Apache Software Foundation. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://xerces.apache.org/.
  • Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-mærkeCE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (MDD).

I henhold til MDD (Rådets direktiv 93/42/EØF) er Fibertracking et klasse IIb-produkt.

Anvisninger for bortskaffelseElektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald fra elektrisk og elektronisk udstyr) findes på:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13