Fibertracking

Forkortelser

Liste over forkortelser

Denne brugervejledning kan indeholde følgende forkortelser:

Forkortelse

Definition

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (tilsyneladende diffusionskoefficient)

B0

DTI-billeder scannet ved b = 0 sek/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (digital billedbehandling og kommunikation inden for medicin)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (diffusionstensor-billeddannelse)

FA

Fraktionel anisotropi

MRI

Magnetic Resonance Imaging (MR-billeddannelse)

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13