Fibertracking

DTI-undersøgelser

Indlæsning og valg af DTI-undersøgelserHvis mere end en DTI-undersøgelse er blevet valgt (hvis du f.eks. har indlæst en undersøgelse med seks diffusionsretninger og en anden undersøgelse med tolv retninger), vil den seneste undersøgelse automatisk blive brugt, når du åbner Fibertracking.

Du bliver bedt om at kontrollere, om den valgte DTI-undersøgelse og billederne stemmer overens ①.
Hvis du ønsker at vælge et andet DTI-datasæt, skal du vælge Data i værktøjslinjen og vælge fra listen over DTI-undersøgelser ②.

Verificering af DTI-data

Advarsel
Advarsel

Systemmeddelelse

Advarsel
Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13