Fibertracking

Undervisning

Brainlab-undervisning

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger systemet, deltage i et undervisningsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Overvåget support

Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som værende kritisk, skal der udføres et tilstrækkeligt antal procedurer under tilstedeværelse af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel

Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende instrumenter.

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13