Fibertracking

Kuitunippujen luominen

Kuitunippujen luontivaihtoehdot

Fibertracking-ohjelmistossa on kaksi kuitunippujen luontivaihtoehtoa:

VaihtoehtoKuvaus
Kohdealueeseen perustuva seurantaKuituja seurataan määritettyjen kohdealueiden poikki.
Vuorovaikutteinen seurantaKuituja seurataan ja ne näytetään live-esityksenä kuvatietojen halki navigoitaessa (alhaisempi resoluutio).

Fibertracking-parametrit

Voit tarkastella ja säätää Fibertracking-parametreja (tarvittaessa), jotta kuituja voidaan seurata optimaalisesti kuvajoukossa. Tuotujen DTI-tietojen mukaan oletusasetuksia (esitetään alla olevassa kuvassa) on ehkä säädettävä.Käyttö

Kuvaus

Minimum FA

FA (fraktionaalinen anisotropia) -kynnys on diffuusion vähimmäisarvo, joka otetaan huomioon kuitujen seurannan yhteydessä.

Liu’uttamalla palkkia voit muuttaa minimaalista fraktionaalista anisotropiaa.

Alempien arvojen avulla voidaan suorittaa diffuusio moniin suuntiin (isotrooppinen) ja korkeampien arvojen avulla diffuusio voidaan rajoittaa samansuuntaiseksi (anisotrooppinen).

Minimum Length

Liu’uttamalla palkkia voit määrittää kuitujen vähimmäispituutta koskevan rajoituksen.

Maximum Angulation

Liu’uttamalla palkkia voit määrittää kahden kuitusegmentin välisen kulman ja vaikuttaa siten kuitunipun kulmamuodostumaan. Korkeampien arvojen avulla voidaan käyttää kuitunippuja, joilla on suurempi kaarevuus.

Valittu kuitunippu

Kulloinkin valittua kuitunippua koskevat tiedot esitetään kerrosruudussa. Kaikkia muutoksia (esim. asetusten säätöä) ja uusia kohdealueita sovelletaan välittömästi kulloinkin valittuun kuitunippuun.

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22