Fibertracking

Fibertracking-toiminnot

Ennen aloittamista

Vaiheet

1.

Hanki DTI-tiedot Brainlabin asiakastuesta saatavien Brainlab-skannausohjeiden mukaisesti.

2.

Lataa DTI-tiedot ja vastaavat anatomiset kuvat (esim. MRI, T1, T2).

Huomio

Fibertrackingin käynnistäminenValitse DTI-tiedot ja vastaavat anatomiset kuvat Content Managerin avulla. Suorita valinnaiset vaiheet (esim. Image Fusion) ja käynnistä Fibertracking.

Varoitus

Päänäytön asetteluNroKomponenttiKuvaus

Näkymät-alue

Kuvaa leikkeitä joko aivojen projektiona, aksiaalisena, koronaalisena, sagittaalisena tai 3D-näkymänä.

Kuitunipputiedot

Antaa tietoa kulloinkin valitusta kuitunipusta.

Sivupalkki

Antaa luettelon kohdealueista ja objekteista, joita voidaan siirtää mielivaltaisesti joko INCLUDE REGIONS-, EXCLUDE REGIONS– tai NOT USED -kohtaan.

Työkalurivi

Antaa luettelon toiminnoista.

Perussivupalkin ja työkalurivin toiminnotKun kuitunippuja luodaan kohdealueeseen perustuvan seurannan avulla, sekä sivupalkin että työkalurivin alue ovat käytettävissä.

Käyttö

Kuvaus

Alerts

Avaamalla tämän välilehden näet mahdolliset hälytykset ja/tai lisätiedot.

Data

Avaamalla tämän välilehden voit vaihtaa DTI-tutkimusta, kuvia, asetteluita, kuitunippuja ja objekteja.

Home

Palauttaa takaisin Content Manageriin.

Kaikki muutokset (esim. valittu tietojoukko, kuituniput) asetetaan automaattisesti saataville muissa sovelluksissa.

HUOMAUTUS: ohjelmiston Home-painike ei ehkä ole käytettävissä, jos alusta (esim. Buzz, Curve, Kick) sisältää laitteiston Home-painikkeen.

INCLUDE REGIONS

Voit sisällyttää objektit tai manuaalisesti määritetyt kohdealueet kuitunippuun vetämällä ne tähän. Näin ollen tuloksena syntyvä kuitunippu leikkaa kaikki INCLUDE REGIONS -kohdassa sijaitsevat objektit ja kohdealueet.

EXCLUDE REGIONS

Voit sulkea objektit tai manuaalisesti määritetyt kohdealueet pois kuitunipusta vetämällä ne tähän. Näin ollen tuloksena syntyvät kuituniput eivät leikkaa EXCLUDE REGIONS -kohdassa sijaitsevia objekteja ja kohdealueita.

NOT USED

Luettelee kaikki käytettävissä olevat 3D-objektit. Näitä objekteja ei oteta huomioon kuitunipun laskennassa.

NäkymätAksiaalisen, sagittaalisen ja koronaalisen leikenäkymän lisäksi Fibertracking-ohjelmistossa voidaan tarkastella aivojen projektio- ja 3D-näkymiä. Voit siirtyä näkymästä toiseen valitsemalla työkaluriviltä Data ja valitsemalla jonkin vaihtoehdon Layouts-kohdasta.

Aivojen projektio on 2D-projektio aivoista puoliympyrän muotoisessa objektissa, jossa aivojen rakenteet tuodaan esiin isoaivopoimujen ja aivouurteiden esittämiseksi ilman lohkotusta. Tällainen näkymä voidaan laskea vain korkearesoluutioisista anatomisista MR-kuvatiedoista, jotka rekisteröitiin käsiteltävien DTI-tietojen kanssa.

NroNäkymäKuvaus
Brain Projection
  • Yläosassa: aivojen projektionäkymä.

  • Vasemmassa alakulmassa: 3D-näkymä.

  • Oikeassa alakulmassa: valitse aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen näkymän välillä.

Overview

  • Vasemmassa yläkulmassa: 3D-näkymä (valitse aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen näkymän välillä).

  • Oikeassa yläkulmassa: aksiaalinen näkymä.

  • Vasemmassa alakulmassa: sagittaalinen näkymä.

  • Oikeassa alakulmassa: koronaalinen näkymä.

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22