Fibertracking

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

  • Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
  • Fibertracking® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

  • Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso lisätietoja kohdasta: https://www.brainlab.com/patent/.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

  • Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
  • Tämä ohjelmisto sisältää OpenJPEG-kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista, vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.openjpeg.org/.
  • Tämän ohjelmiston osiot perustuvat Sun Microsystems Inc. -yhtiön työhön.
  • Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämän ohjelmiston (www.apache.org/), tekijänoikeus © 1999–2004, The Apache Software Foundation.
  • Ohjelmisto perustuu osin Apache Software Foundationin kehittämään Xerces C++ 3.1.1:een. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista, vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://xerces.apache.org/.
  • Tämä tuote sisältää libtiff 4.0.4 beta -kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista, vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-merkintäCE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin olennaiset vaatimukset.

Euroopan neuvoston lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukaan Fibertracking on luokan IIb tuote.

HävitysohjeetSähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä (Waste Electrical and Electronic Equipment):

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22