Fibertracking

Lyhenteet

Lyhenneluettelo

Tämä käyttöohje saattaa sisältää seuraavat lyhenteet:

Lyhenne

Määritelmä

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (Näennäinen diffuusiokerroin)

B0

DTI-kuvat, jotka on otettu nopeudella b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitaalinen kuvantaminen ja viestintä lääketieteessä)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Diffuusiotensorikuvantaminen)

FA

Fraktionaalinen anisotropia

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Magneettiresonanssikuvantaminen)

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22