Fibertracking

Koulutus

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja oikean käytön takaamiseksi kaikkien käyttäjien tulisi osallistua Brainlabin edustajan pitämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttämistä.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Art. nro: 60917-64FI

Erscheinungsdatum: 2018-11-22