Automatic Registration iMRI

Softwareversion: 1.0
Revision: 1.0

Undervisning og dokumentation

Brainlab-undervisning

Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Overvåget support

Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som værende kritisk, skal der udføres et tilstrækkeligt antal procedurer under tilstedeværelse af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel

Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende instrumenter.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen, patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal anvendes med forsigtighed.

Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:

  • Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
  • Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

BrugervejledningIndholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger

  • Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
  • Beskrivelse af systemets opsætning på operationsstuen
  • Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejledninger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hardware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejledninger

Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring, desinficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af instrumenter

Systembrugervejledning

Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og overensstemmelser

System- og teknisk brugervejledningKombinerer indholdet i Systembrugervejledningen og den Tekniske brugervejledning
Art-nr.: 60917-80DA

Godkendt af Brainlab den: 2019-11-25