Spine Planning

Pracovní postup manuálního plánování

Manuální plánování šroubů

Manuální plánování šroubů je potřebné v těchto případech:

  • Při plánování šroubů v krční, křížové nebo pánevní oblasti.
  • Jestliže se nezdaří definování cíle.
  • Jsou-li k dispozici jen údaje z MR.

Kromě šroubů navržených programem lze šrouby též přidat manuálně.

Délka Virtual Rod není k dispozici pro manuálně naplánované šrouby.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09