Spine Planning

Jak otevřít program Spine PlanningKrok

1.

Vyberte pacienta nebo přidejte nového pacienta.

2.

Volitelné: Vyberte klasifikaci onemocnění.

3.

V kategorii Spine & Trauma vyberte možnost Planning nebo 3D Navigation.

4.

V kategorii Planning nebo 3D Navigation vyberte možnost Screw Planning .

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09