Spine Planning

Symboly

Varování

Varování

Výstraha

Upozornění

Poznámky

Symboly týkající se produktu

Symbol

VysvětleníJedinečný identifikátor prostředkuProstudujte si návod k použitíVýrobceZdravotnický prostředek


Federální zákony USA omezují prodej tohoto prostředku na lékaře nebo na lékařský předpis

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09