Spine Planning

Navrhované šrouby

Základní informace

Na základě vašeho výběru obratle program navrhne plánované šrouby. Tyto šrouby je nutné před přistoupením k navigované operaci zkontrolovat a schválit.

S programem Brainlab Elements Spine Planning jsou kompatibilní různé zobrazovací modality, avšak navrhované šrouby jsou k dispozici jen při použití dat CT a Cone Beam CT (RTG).

Jestliže program plánované šrouby nenavrhne, pokračujte manuálním plánováním šroubů.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09